Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu

Oddaj vlogo

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka