Zahteva za izdajo soglasja - Manjša rekonstrukcija

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila