Vloga za postavitev samostojnega vodomera, oprostitev plačevanja kanalščine, okoljske dajatve