Krajevna skupnost Slap

ks.slap@vipava.si
Povezava
Slap 58, 5271 Vipava
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Alojz Ambrožič
  • Podpredsednica, Anja Žorž
  • Jurij Trošt
  • Uroš Marc
  • Tina Žorž
  • Mitja Volk
  • Andreja Nagode