Občinska volilna komisija Občine Vipava

Člani (mandat 2020 - 2024)
  • Predsednik, Marjan Stopar
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Namestnica predsednika, Bojana Lavrenčič
  • Član, Bogoslav Trošt
  • Namestnik člana, Miloš Jež
  • Član, Ivan Počkar
  • Namestnik člana, Milan Poljšak
  • Članica, Petra Bratina
  • Namestnik članice, Marjan Prelc