Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Milan Poljšak
  • Dragica Vidrih
  • Zdravko Bratož
  • Simon Žorž