Mnenje krajevne skupnosti k obratovalnemu času gostinskega obrata

Opis postopka