Ureditev trga ljubezni v Vrhpolju

60
Infrastruktura
Krajevna skupnost Vrhpolje
V načrtu