Ureditev reke Vipave

401
Infrastruktura, Okolje, Notranje zadeve in varnost, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Varovanje okolja in naravne dediščine
2022
Krajevna skupnost Vipava
V teku