Prehod za pešce na regionalni cesti R2-444/0345 ter Pločnik ob lokalni cesti LC 458 461 Vipava – Slap

270
Promet, Infrastruktura
2022
V teku
Maj 2022
Julij 2022