Rekonstrukcija objekta Zdravljica Podnanosu

128
Infrastruktura, Kultura, Turizem
2022
Krajevna skupnost Podnanos
V načrtu