Rekonstrukcija objekta Zdravljica Podnanosu

66
Infrastruktura, Kultura, Turizem
Krajevna skupnost Podnanos
V načrtu