Rekonstrukcija objekta Zdravljica Podnanosu

228
Infrastruktura, Kultura, Turizem
2022
Krajevna skupnost Podnanos
V načrtu