Ureditev elektrifikacije kapelic na Gradišču pri Vipavi

113
Infrastruktura, Kultura, Turizem
2022
Krajevna skupnost Gradišče pri Vipavi
V načrtu