Ureditev elektrifikacije kapelic na Gradišču pri Vipavi

321
Infrastruktura, Kultura, Turizem
2022
Krajevna skupnost Gradišče pri Vipavi
V načrtu