Rekonstrukcija lokalne ceste LC458431 Vipava-Vrhpolje | 2. faza

451
Promet, Infrastruktura
2022, 2023
Krajevna skupnost Vrhpolje
V teku
Jesen 2022
Zima 2022