Občinski podrobni prostorski načrt za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25 in GO30)

204
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Krajevna skupnost Goče
V teku
Julij 2017
Zadnje četrtletje 2024