Urbanistična arhitekturna ureditev naselja Goče

164
Infrastruktura, Okolje, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2024, 2025
Krajevna skupnost Goče
V načrtu
2024
2025