Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo projekta "Obnova večnamenskega športnega igrišča Vrhpolje"

24. 5. 2024 Občinska uprava 88
24.05.2024
Javna naročila
29.05.2024 do 10:00
3510-9/2024
24.05.2024
Luka Lango
05/3643423