SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti za lokalne volitve 2022

6. 9. 2022 119