Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo Strateškega načrta dostopnosti

5. 2. 2024 Občinska uprava 168
05.02.2024
Javno zbiranje ponudb
16.02.2024 do 13:00
3500-1/2024
05.02.2024
Luka Lango
05/3643423
23.02.2024 ob 12:00