Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava

Predpisi, na katere predpis vpliva