Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava

Predpisi, na katere predpis vpliva