Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

Predpisi, na katere predpis vpliva