Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina

Predpisi, na katere predpis vpliva