Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

Predpisi, na katere predpis vpliva