Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, na katere predpis vpliva