Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (NPB)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva