Obvezna razlaga 3. odstavka 75. člena in 1. odstavka 77. člena Poslovnika Občinskega sveta

Predpisi, na katere predpis vpliva