Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava

Predpisi, na katere predpis vpliva